In de natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat het lichaam een krachtig en zelfregulerend organisme is. Het geneest zichzelf zolang het de juiste voorwaarden geboden krijgt. Zelfheling via je innerlijk kind komt vaak pas in beeld, wanneer iemand al een heel proces van geworstel met zichzelf en anderen achter de rug heeft. Geworstel met thema’s die vaak niet door de directe omgeving begrepen worden.

Door contact te leren maken met je innerlijk kind, boor je een rijke innerlijk bron van zelfhelend vermogen aan, een bron van eigenliefde en compassie voor jezelf en anderen. Je stapt ook uit je eenzame geworstel. Je leert ervaren dat je niet alleen bent in je vragen. En ook dat je gevoel waarschijnlijk wèl klopt, maar dat je het alleen niet hebt leren vertrouwen.

Een traject bij InnerlijkKindWerk is voor mensen die op een speelse en liefdevolle manier helderheid willen krijgen over de bron van oude patronen, oude spanningen of onvrede. Mensen die meer willen leren over hun energiestroom, hun lichaamsbewustzijn, hun reinigingsproces, wat voedend is en wat voor hen belastende gedragspatronen zijn. De eerste stap is om weer gevoel en zicht te krijgen over hoe elk kinddeel eraan toe is. Bekijk hier wat ervaringen van cliënten waren.

Innerlijk kindwerk is ook het toestaan van een proces, met jezelf en met de therapeut. Een proces is een voortgaande beweging, maar die niet zonder meer recht op een eindresultaat afgaat. Uitkomsten zijn vaak verrassend en volledig uniek voor de persoon. We werken niet met een gefixeerd protocol. Maar je leert af te dalen in de gelaagdheid van je persoonlijkheid en vriendjes te worden met jezelf.

Je kunt het zien als een diepte-investering in de rest van je leven. Wat je oplost en verwerkt verdwijnt ook echt naar de achtergrond. Door te werken met je innerlijk kind, met jezelf toen je nog (heel) klein was, ga je naar de wortel van je problemen. Je gaat met je volwassene van nu terug naar de blauwdruk-momenten, waar er dingen voor jou mis zijn gegaan. Om die als nog recht te zetten. De innerlijk-kind-benadering wordt een spirituele benadering genoemd, omdat je bezig gaat met het opruimen van oude ballast om weer meer jezelf te worden. Lees hier verder:

Intakegesprek Traumaheling Relatiesessies InnerlijkKindWerkgroep Principes en Methodieken Mediteren: Getuige Zijn van Jezelf
 
 
 
 
Bel of mail voor een afspraak.