relatietherapieRelatiesessies gaan over het wakker maken van de liefdevolle volwassene in jezelf en elkaar. Vaak is de liefdevolle volwassene in één of beide partners afwezig geraakt. Hierdoor worden het gekwetste en het overlevende kind aan hun lot overgelaten.

Het verleden kan je niet veranderen, maar je kunt er wel van leren. Je kunt wel gaan leren om je innerlijk kind zelf liefdevol te gaan verzorgen en gerust te stellen. De kinddelen komen daar alleen met elkaar niet uit. En de ‘redding’ ligt ook niet meer bij de ander, hoe graag mensen dat wel zo willen zien.

In sessies staan jullie stil bij wat je aan relatiegeschiedenis (van kind tot nu) bij je hebt en hoe dat zich manifesteert in jullie relatie. Hoe hebben vroege onverwerkte kind-ervaringen bijvoorbeeld geleid tot verstrikking (co-dependency) met de ander, een gevoel van schaamte, een gevoel afstand te moeten houden, geen intimiteit toe te kunnen laten, weinig zelfvertrouwen en onvrijheid. We gaan zien dat de ‘lading’ die er is niet zonder meer in de relatie thuishoort. Dat je daar zelf zorg voor gaat leren dragen. De ander kan er gewoon heel weinig mee.

Onze hersens zijn in staat om oude ingesleten overtuigingen bij te stellen op basis van nieuwe ervaringen en nieuwe informatie. In relatietherapie ga je op zoek naar wat er toch tussen jou en je partner in is komen te staan. Vanuit openheid, eerlijkheid en bewustzijn hierover kun je dan om de ‘goede redenen’ weer bij elkaar komen of anders misschien de relatie afronden.

Bel / mail voor een intakegesprek.