relatie issuesWij zijn geboren uit een relatie en erin opgegroeid. We zijn erdoor gevormd en er ook door beschadigd. Wat wij als kind hebben gezien en ervaren, of gemist hebben, nemen wij mee in onze relaties van nu.

Als we als kind geen liefdevolle volwassene (ouder, verzorger) hebben meegemaakt, dan is de kans ook groot dat die liefdevolle volwassene niet sterk in ons is ontwikkeld en niet vaak aanwezig is in latere relaties. Relatieproblemen komen er vaak op neer, dat we terugvallen op het gekwetste en/of overlevende kind in ons, en de volwassene in ons uit beeld verdwijnt.

Relatieproblemen ontspringen vaak uit onbewuste kinderlijke verwachtingen en angsten. Bijvoorbeeld vanuit een gemis aan liefde, vervulling of erkenning als kind. Of de verwachting dat de ander er altijd voor je moet zijn, dat de ander je automatisch helemaal begrijpt en precies weet wat jij nodig hebt. Of de angst dat de ander je zal verlaten als je niet aan zijn of haar verwachtingen voldoet. Of de angst dat de ander te dicht bij je zal komen en dat je jezelf zult verliezen. Lees hier verder:

Relaties ‘kinderspel’? Geen liefdevolle volwassene Relatiesessies
 
 
Bel of mail voor een afspraak.