Lees hier enkele ervaringen van clienten over hoe zij op het spoor van hun innerlijk kind kwamen, hoe zijn hun proces ervaren hebben en wat het hen heeft opgeleverd.

“Er
liggen nog pijnen. Het wordt tijd om dat wat is te ervaren. Het hoeft niet weg, het mag er zijn. Niet meer uit een boekje, maar helemaal mijn eigen gevoelens. Je kunt het, je kunt het zelf. Voelen dat je het zelf niet meer kon of dat je verloren was. Zet ‘m op en heel veel sterkte en geluk gewenst. Rick, 30 jaar

“Ergens
in je leven kom je op een punt dat je jezelf afvraagt: doe ik wat ik wil? Wanneer is het genoeg? Deze vragen begonnen mijn leven te beheersen, ik zat in de knoop met mezelf en via via kwam ik bij Payodhi terecht. Al bij het eerste bezoek aan Payodhi werd mij zijn deskundigheid, maar vooral ook zijn nuchterheid duidelijk. Ik kan me nog herinneren dat ik aangaf: “hoger, sneller, verder; de sky is the limit”. Waarop zijn antwoord was: “erg onhandig als je niet kan vliegen”. Hij heeft mij geholpen bij mijn zoektocht naar mijn eigen ik, en me er kennis mee laten maken. Bovenstaande vragen bleken vooral onbeantwoord vanwege een onderliggende vraag: “Is dit wat ík wil?”. Het viel niet mee. Ik was gewend mijn best te doen, het moest altijd meer, het was nooit genoeg. Wanhopig op zoek naar waardering, die vanuit anderen moest komen. Nu leerde ik genoegen te nemen met mijzelf en mezelf te waarderen, te accepteren. Elke keer opnieuw wist hij door gebruik te maken van allerlei methoden me te begeleiden naar binnen toe; zodat ik leerde zien wie ik ben en dat ik goed genoeg ben. De oorzaak van de onrust en drijfveer werd steeds duidelijker, en het werd me duidelijk dat emoties er mogen zijn, dat ze getoond mogen worden. Wat mij bij blijft van Payodhi is de enorme diversiteit, hij is in staat door gebruik te maken van een breed scala aan methoden een probleem van meerdere kanten te belichten, maar ook de oplossing vanuit meerdere richtingen aan te dragen. De verschillende technieken leidden tot emotionele en vooral bijzondere ervaringen die me nog lang bij zullen blijven. Met veel plezier ging ik naar Payodhi toe, het voelde dat er duidelijke stappen genomen werden. De veranderingen zijn nog steeds duidelijk merkbaar in de dagelijkse praktijk. Met regelmaat passeren zijn tips nog de revue. Doe ik wat ik wil? Ik weet het niet, maar wat ik doe, doe ik omdat ík dat wil. David, 37 jaar

“Toen
ik via een goede vriend bij Payodhi kwam voor innerlijke kindtherapie, had ik al tien jaar allerlei cursussen en therapieën gevolgd, vooral in het alternatieve circuit. Maar nog steeds had ik last van mijn klachten, die niet waren verdwenen. Met Payodhi ging ik onderzoeken wat er allemaal (nog) in me leefde en dit te plaatsen bij het oorspronkelijke pure kind, het gekwetste kind of bij de overlever. Via verschillende methodieken weet Payodhi ingang(en) te vinden tot oude gevoelens en emoties, mits je hier open voor staat. Hij geeft ook een kader van waaruit je je ervaringen kunt begrijpen. Het was voor mij een soort sluitstuk in het ‘graven’ naar mijn oude ervaringen. Dankzij Payodhi heb ik het gevoel dat er genoeg aan bod is geweest. Wat me verder aansprak was de vriendelijke bereidwilligheid van Payodhi om je verder te helpen in je proces.” Cyril, 42 jaar

“Heb
je er vertrouwen in? was een vraag tijdens mijn eerste sessie bij Payodhi. Ik kon vooral voelen dat ik een enorm verlangen in mij had, een sterke drang om mijzelf dit keer tot op de bodem te ontrafelen. Twee jaar lang was ik ‘kind aan huis’ in Payodhi’s praktijk. Ik had mijzelf de kans gegeven om niet meer aan mijzelf te ontsnappen en mijzelf helemaal te doorgronden. Ik ging ervoor. Alle hoeken en gaten, die tot dan toe duister waren, heb ik gevoeld en gezien. Payodhi was daarbij een uiterst betrouwbare gids voor mij. Met zijn vriendelijk geduld, oprechte dienstbaarheid, kraakheldere reflecties en bewonderenswaardige neutraliteit, werd ik getriggerd om alle ‘antwoorden’ uit mijzelf halen. Beetje bij beetje, met ‘babysteps’ zoals Payodhi het noemde, leerde ik los te laten wat ik nog pijnlijk/krampachtig vasthield en begon ik te vertrouwen mijzelf te laten zakken in de ‘open ruimte’ in mijzelf. (Parallel aan dit traject ben ik een opleiding voor stemheling gaan volgen). Achteraf begrijp ik de ‘lange’ weg die nodig is geweest om dit te laten ontstaan. Wat ik met mijn hoofd misschien kon vermoeden, wat ik mij vanuit een ‘verloren’ verleden vaag kon herinneren, moest met mijn lichaam (op)nieuw ervaren worden, zodat het werkelijkheid en eigen werd. Met deze ‘herprogrammering’ tot op celniveau kan ik nu vanuit mijn kern onvoorwaardelijk en onbelemmerd naar buiten komen. Ik voel mij schatrijk! Mijn dankbaarheid is groot. Voor Payodhi’s werk, voor de dappere doorzetter in mij, voor waar ik nu sta… maar vooral voor het leven zelf dat ECHT het beste met ons voor heeft, zelfs (juist) op de meest onaangename momenten.” Vanja, 41 jaar

“Onderweg
ben je erachter gekomen dat er best veel dingen in je jeugd niet zijn gegaan zoals het goed zou zijn geweest voor jou. Je praat erover, kunt hoofdelijk vaak begrijpen wat er is gebeurd en zelfs een rationeel excuus geven aan de gebeurtenissen. ‘Je moet er mee leren leven’ is wat veel mensen in mijn omgeving mij toevertrouwden. Dat is niet mogelijk voor mij. Ik wil niet dezelfde pijn veroorzaken bij mijzelf en ook niet bij een ander. Ik wil weten en ik wil voelen! Ik wil het leven leren, niet andersom. Payodhi heeft met zijn ruime ervaring en kennis van diverse methoden elke afspraak op maat afgestemd, in overleg met mij. Ik had de regie, Payodhi gaf me de handvatten. Ik was op zoek naar iemand die mij werkelijk het opgeslagen verdriet en de littekens kon helpen opruimen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik werkelijk vrij van trauma weer zou vertrekken. Ik ben erg dankbaar voor wat ik hier heb mogen ervaren, het heeft mijn pad vrij gemaakt voor een vrij leven.” Paula, 34 jaar

“Ik
kom uit een milieu waarin ik niet was gewenst als kind. Alles werd eraan gedaan om niet te mogen opgroeien. Door mijn wilskracht heb ik het overleeft en meer niet. In de innerlijk kind therapie heb ik geleerd, om mijn verleden los te gaan laten. Op oudere leeftijd ben ik erachter gekomen, dat mijn beide ouders gehandicapt waren. Hierdoor is ook het stuk onvermogen van mijn ouders te verklaren in hun manier van opvoeden. Hulp werd afgewezen uit schaamte, de ander mocht niet weten wat er werkelijk speelde. Ik heb geleerd om mijn liefdevolle volwassene te ontwikkelen en het gekwetste kind te accepteren en alle kwetsingen uit mijn jeugd als nog te verwerken en mijzelf te ontwikkelen waarin ik ben blijven steken. Soms voel ik nog de pijn van het niet gewenst zijn, en kon er niet mee omgaan en heb in innerlijk kind werk geleerd, hoe ik dat wel kan doen. Ik werk in de verzorging en kom mijzelf heel hard tegen, de spiegel wordt mij soms nog voor gehouden, vooral tijdens gesprekken met cliënten. Stap voor stap lukt het mij om mijn eigen leven weer op poten te zetten, dit met hulp van Payodhi. Je moet het zelf doen en ook willen veranderen, anders lukt het niet. Dank je wel voor alle tijd en inzet die ik mocht ontvangen tijdens mijn therapie.” Gerda, 56 jaar

“Innerlijk
kindwerk heb ik ervaren als een prachtige groeiplek om mezelf weer te leren kennen. Door mijn angsten, patronen en littekens te herkennen, manieren van overleven te doorzien en uiteindelijk weer bij de kern te komen; durf ik weer te vertrouwen op mijn intuitie. Payodhi was daarbij voor mij een rots in de branding, daardoor was het veilig om door die lagen heen te gaan. Het is geen makkelijke manier van therapie, maar voor mij wel de manier om verder te komen. Leven kun je op zoveel manieren, innerlijk kindwerk heeft mij geleerd om van overleven naar leven te gaan.” Jeanet, 44 jaar

“Mede
dankzij de therapie zorg ik iets beter voor mijn innerlijk kind, het geterroriseerde kind. Zij heeft het zwaar gehad en ik probeer haar met veel liefde en geduld te omringen. Ik heb veel ontdekt. Ik voel mij een deeltje van een grote golf van bewustwording en Licht op aarde. Humor is een heel belangrijke dragende kracht voor me. Ik heb de begeleiding als heel zorgvuldig ervaren.” Chris, 59 jaar

“Payodhi
heeft veel kennis en is kundig. Daarnaast stemt hij zich intuïtief af en krijg je een sessie op maat. Naast alle therapieën die ik al gevolgd heb, heeft het InnerlijkKindWerk mij verrijkt en ben ik echt op eigen benen gaan staan. Er is meer zelfacceptatie en mildheid gekomen. Meer rust, ontspanning en zelfzorg.” Linda, 51 jaar
 
Bel of mail voor een afspraak.