De Canvas reportage ‘De Bittere Pil’ (van april 2014, herhaald op 17 augustus) maakt melding van almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Het medicijngebruik blijft toenemen. Veel ongemakken worden met medicijnen behandeld. En medicatie is vaak kostbaar, omdat deze langdurig moet worden ingenomen. Dit zet naar mijn mening de deur verder op een kier voor de complementaire zorg om de reguliere gezondheidszorg aan te vullen met alternatieve werkende oplossingen.

Hier de trailer van de Canvas reportage ‘De Bittere Pil’ (verderop de hele uitzending).

Onlangs vond een busongeluk plaats, waarbij een chauffeur zijn bus vol Belgische schoolkinderen in een tunnel te pletter reed, vermoedelijk onder invloed van antidepressiva. Dit heeft in de media de discussie doen oplaaien over de omvang en risico’s van antidepressiva, in België weliswaar. In de Canvas reportage De Bittere Pil (hele uitzending) geven bekende psychiaters aan dat het medicijngebruik te hoog dreigt op te lopen. Niet alleen zware depressieve klachten maar ook veel lichtere gevallen worden standaard met antidepressiva behandeld. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat in veel gevallen psychotherapie, counseling of bijvoorbeeld bewegingstherapie een duurzamer effect kunnen hebben. Uit proeven is gebleken, dat wanneer men na een bepaalde gebruiksperiode de patiënt zijn antidepressivum stopt, deze vaak terugvalt in zijn oude klachten. Maar wanneer men de patiënt zijn psychotherapie stopt, valt deze vrijwel niet terug. Aandacht en praten hebben ook een heilzame werking. Ik ben blij om te horen dat er van binnenuit de psychiatrie zo constructief en genuanceerd tegen antidepressiva en placebo-effecten wordt aangekeken.

Het bieden van gezondheidszorg heeft naar mijn mening meer dan ooit baat hebben bij de professionele en kosteneffectieve bijdrage van de complementaire gezondheidszorg. Zo heb ik in mijn praktijk meegemaakt dat zelfs cliënten met een psychiatrische diagnose in hun dossier, soms baat kunnen hebben bij aandacht voor hun verleden en bewustwording over hun persoonlijkheidsvorming. Hoe ze zijn geworden wie ze zijn. Het is ook voorgekomen dat de cliënt hierdoor de medicatie kon gaan afbouwen in overleg met de reguliere behandelaar. Hier is denk ik ook nog wel een weg te gaan tussen de reguliere en complementaire zorgverlener. Het leren kennen van elkaars methodieken en behandelvormen is denk ik noodzakelijk om elkaar te naderen en te gaan toelaten. In de psychiatrie staat tegenwoordig het behandelen met medicijnen onbetwist op de eerste plaats. De Freudiaanse benadering, dat stoornissen voortkomen uit de jeugd en bewust gemaakt en verwerkt kunnen worden, is naar de achtergrond getreden. In het therapeutisch concept van het innerlijk kind staat de bewustwording over het eigen verleden en de eigen persoonsopbouw juist centraal. Ik hoop van harte dat de zorgen om de betaalbaarheid van de gezondheidszorg de deur verder openzet voor de kosteneffectieve bijdrage vanuit de complementaire disciplines.

0 Responses to Deur verder open voor de complementaire zorg?

Leave a Reply