de liefdevolle volwasseneBijna iedereen die innerlijkkindwerk gaat doen, heeft in zijn of haar jonge leven de liefdevolle volwassene gemist of zelfs nooit gekend.

Het grote overlevende kind stond er meestal helemaal alleen voor om te overleven en is daar ook heel goed in geworden. Het is in het overlevende kind, waar we het grootste deel van ons leven in hebben doorgebracht, bij afwezigheid van een volwassene die: liefdevol is

  • onvoorwaardelijk aanwezig is
  • niet veroordeelt
  • koestert, draagt en steunt
  • verantwoordelijkheid neemt voor wat goed is en wat niet
  • niet meegaat in het drama, maar nuchter en praktisch blijft
  • voeding geeft in plaats van vulling
  • eigen waardigheid en zelfrespect bewaart

Door het terugbrengen van deze liefdevolle volwassene kan het overlevende kind zich gaan ontspannen, kan het gekwetste kind gaan helen en komt het pure kind weer meer tot zijn recht. De liefdevolle volwassene speelt ook een centrale rol in het helen van ongezonde relaties. De volwassene ontwikkelt je bewustzijn over de overlevingsmechanismen die in het spel zijn en de projecties vandaaruit op de partner. Zo kan een ongezonde en uitputtende relatie transformeren naar een liefdevolle en voedende relatie. Lees hier verder over de therapie.

Bel of mail voor een afspraak.