beroepsregistratiesIk beschik over de volgende beroepsregistraties.

Sinds 2005 lid van beroepsvereniging BATC (Beroepen Associatie Therapeut & Consument) onder registratienummer: BR-0529. Via de BATC ben ik aangesloten bij een klacht- en tuchtrechtorganisatie, onder nummer: KB 0905.0275.

Ik ben aangesloten bij KBNT (Stichting Kwaliteits Beheer Natuurgerichte Therapeuten) onder licensienummer: KB-0905.0275. Mijn praktijk is in 2008 geaudit en voldoet sindsdien aan alle vereisten.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link Reglement Geschillencommissie downloaden. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Sinds 2011 ben ik geregistreerd bij de zorgkoepel RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) onder licensienummer: 203013R.

VOG verklaring van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (onder nummer 0642446). Deze is opvraagbaar bij de BATC.

Wil je meer lezen over innerlijk kind thema´s, klik dan hier voor de literatuurservice. Bel of mail voor een afspraak.